JUN
23
2018
今日Toyota Sienta Day足球訓練活動取消 (2018-06-23)
球會消息

由於天氣惡劣關係,原定今日舉行之Toyota Sienta Day足球訓練活動取消,敬請留意。

 
傑志足球學院   啟