Kitchee Korea Tour 2016

https://i.ytimg.com/vi/nYnyjUuSgQQ/hqdefault.jpg

傑志於7月31日開始前往韓國進行為期六日的集訓,期間將進行三場友誼賽,寓賽於操。 比賽詳情: 始興市體育會Siheung City Athletic Club VS 傑志 日期: 1/8/2016 時間: 19:00 場地: Siheung Athletic Center 安山警察足球會Ansan Mugunghwa FC VS 傑志 日期: 3/8/2016 時間: 17:00 場地: Ansan Wa Stadium 富川足球會 Bucheon FC VS 傑志 日期: 4/8/2016 時間: 16:00 場地: Bucheon Stadium

Share